Hey, thanks for stopping by!!! Reader No.:

04 December 2010

Do you always see what I always see?

Before you mouse over, stare at this image for a sec... Do you see anything?

I used MS paint to best describe what I saw in there, the moment when I looked at this picture...
(Photo courtesy: Vishal Ghotekar's facebook album)

01 December 2010

NDE (Near Death Experience)

Remember my post "NDE (near death experience) "??

Aah, you don't....!!! x-(

So, anyway here's that post:

--------------------------------
And now.....

drums rolling...

....still rolling

Cymbals!!!!

HERE's the instrumental/karaoke version -my own composition!!!! :)

27 November 2010

I cannot claim I 'know', but I always 'believe'd that the big-bang theory literally "BLOWS UP" the most profound question! How and when did it all start?

26 November 2010

My own compositions

I just took a time off the schedule to record some of my own compositions.

However, you must remember: I don't have fancy equipments with me, and also that I have recorded these with the microphone embedded in my laptop and not direct line-in inputs, so these are not exactly as I have in my mind. Anyway, here are few of those

My song "Every single night". I had composed the tune very next day, oops... night! :D

28 October 2010

....my take on everybody's addiction these days.
(Please do not plagiarize :D)

23 October 2010

New laptop :)

I just bought a new laptop a few weeks back, its good to see so many good features packaged for such a small price. Here goes one casual recording... :)PS: You don't have to listen till the end ;)

14 September 2010

Thanks Mak! :)

A very creative friend of mine came up with this note/short poem for my birthday!

वेधसा, तुला या खास शुभेच्छा ! ( "नटरंग"मधील "ईश्वरा- जन्म हा दिला -- प्रसवली कला -- थोर उपकार" या गाण्याच्या चालीवर पुढील काव्य वाचावे )

वेधसा,
जन्म हा तुझा,
आज ती सजा ;
सर्व विश्वाला ! :P

तू करशी,
bore ते फार
सर्व पळणार,
भिउनी तुजला ते

मात्र ते-
तुझे संगीत--
आणि वृत्तीत ,
झुंज तू देशी (Remember n no of incidents at coep)

लावूनी -
शास्त्रभिंगास---
scientist
म्हणवूनी घेशी ..

(पुढील कडव्याच्या शेवटी चाल बदलते )
या शुभाशया -
स्वीकार --
तुला देतसे आज
मकरंद SSSS
---------
His blog: श्रीमधूक्ती

25 June 2010

स्वल्पविराम

स्वल्पविराम

ठेउन ओळ गेली माझ्या वहीत ती
झाला उशीर थोडा वाचायला मला ||
उशीराच पाहीला तो पानाचा दुमडलेला कोपरा
अजुनही त्या पानाला मात्र, मोगरयाचा गंध होता ||
अंधुक होती काही अक्षरे, शाई पुसटशी होती
इथेच बहुदा तिच्या डोळ्यातला, मोती ओघळला होता ||
वाटले मिळाली सर्व उत्तरे, क्षणाचा होता भ्रम तोही
कारण प्रत्येक उत्तरामागे, एक नवा प्रश्न होता ||
वाट वेगळी झाली तरीही कुठेतरी भेटू आपण
दुनिया गोल आहे, इतकातरी शास्त्रावर विश्वास होता ||
शेवटी पुन्हा तेच सारं, अखंड प्रवास असीम शांतता
कधी न संपणार्या कवितेचा, हा फक्त स्वल्पविराम होता ||
-हृषिकेश गांधी

झाली असेलही तशी हळवी ती,
मोहरून गेलो
अन् मी उगाच, दोष मात्र तिचा नव्हता ||
ती मला की मी स्वत:ला,
कोण झुलवतंय कोणाला, हाच खरा प्रश्न होता
||
प्रश्नाचिन्हांवर "पूर्णविराम" तिचे,
स्वल्पविरामात जगण्याचा माझाच हट्ट होता
||
-वेधस पंडित

28 May 2010

Happily Disappointed! Feeling awesome!!!!

Ok, a quick update after a long break!

I'm bit disappointed as well as happy for the fact that I came up with one story/theme last month, and happened to watch the film "The butterfly effect" this week which is much like what I had penned down then. I have not watched the movie completely as yet, but its been good so far. I am happy because I feel awesome! A feeling: something I myself came up with is worth a hollywood movie. Its also disappointing that the theme is not original anymore, or lets say its not as much novel/out-of-the-world as I first thought when I penned it down so excitedly.

माझी वही अशा गोष्टींनी भरत चालली आहे... साधारण ह्या गोष्टी स्फुरतात त्या स्वप्नात. स्वप्न लिहायला सुरुवात मी COEP मध्ये असतांना केली होती, तेव्हा deja-vu हा फक्त भास की खराच ह्या उत्सुकतेपाई! सांगत काय होतो, तर.. ती वही माझ्या उपस्थितीत कोणी वाचू नये अशी माझी इच्छा असते, शरमेने म्हणा, किंवा काहीही... त्या लिखाणाबाबत मी थोडा टची आहे, त्यामुळे त्यावरचे criticism बहुधा मी पचवू शकणार नाही असंही कदाचित असेल. मी लहान असतानाचे निबंध, "तथाकथित" कविता वगैरे जपून ठेवलं आहे ते तेवढ्यासाठीच!! पण आई जेव्हा तो विषय काढते/त्याचं कौतुक करते तेव्हा for some reason, I get uncomfortable आणि मी विषय बदलतो! गम्मतच आहे! :D

मात्र सुप्त इच्छाही आहेच की ह्या कोणी वाचल्या, सादर झाल्या तर चांगलं होईल! बघू... हाती पैसे आले,लाईफ सेट झाली की बघू, सिनेमा-बिनेमा काढता येतो का ते! :D

.....पण "The butterfly effect" मूळे झालेला आनंद+खेद काय वर्णावा!!!!! भई मजा आ गया!

08 May 2010

"खेळ मांडला" partially extended:

("उसवलं गणगोत सारं.." च्या चालीत):

कडाडत्या विजा, पेटतं वारं,
दर्याराजा:
यमाची खेळी

जसा वर्मी घाव, सलता बाण,
घायाळ,
क्रूर फसगत जाळी

Please feel free to comment! :)